تبلیغات
مـن نقــاشیـ ـهـایـم را میــنویـسـم - جایِ خالیِ مـــآ.