تبلیغات
مـن نقــاشیـ ـهـایـم را میــنویـسـم - ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد...